Dla dorosłych

Dla osób dorosłych chcących skorzystać z nauki języka niemieckiego mam również dwie możliwości:

Kursy grupowe

 • Czas trwania od 1-10 dni
 • Max. 8h dziennie
 • realizacja według poziomów językowych zalecanych przez Radę Europy
 • grupy max. 20 osobowych
 • sala dydaktyczna i wyposażenie techniczne
 • przerwa kawowa i lunch

Koszt: od € 69,00 od osoby (materiały dydaktyczne w cenie).

Kursy indywidualne

 • Czas trwania od 1h
 • Max. 8h dziennie
 • Realizacja według poziomów językowych zalecanych przez Radę Europy
 • Indywidualny tryb nauczania dostosowany do poziomu
 • Metoda „native speaker” z elementami sightsseeing (zwiedzanie)

Koszt: od € 39,00 od osoby (materiały dydaktyczne w cenie).

Podczas kursu:

 • Rozwijasz wszystkie umiejętności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
 • Uczysz się ze szczególnym naciskiem na komunikację w języku niemieckim
 • Utrwalasz elementy leksykalne, gramatyczne, fonetyczne i ortograficzne w sposób systematyczny zgłębiasz wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa
 • Korzystasz z najlepszych podręczników i dodatkowych materiałów lekcyjnych.