Pielgrzymki

Zorganizowanym grupom pielgrzymkowym oferuję m.in.:

  • Zwiedzanie kościołów, opactw, klasztorów
  • Udział w Mszy Świętej
  • Specjalne programy tematyczne
  • Noclegi przyklasztorne i wyjazdy kontemplacyjne.