Dla młodzieży

Dla młodzieży oferuję kursy nauki języka niemieckiego w dwóch modułach:

Moduł „native speaker“:

 • Czas trwania od 1-5 dni
 • Max. 6h dziennie
 • Realizacja według poziomów językowych zalecanych przez Radę Europy
 • Grupy: max. 15 osób

Koszt: od € 39,00 od osoby (materiały dydaktyczne w cenie).

Moduł „interaktywny“

 • Czas trwania od 1-5 dni
 • Max. 4h dziennie
 • Realizacja według poziomów językowych zalecanych przez Radę Europy
 • Grupy max. 20 osób
 • Podział na część teoretyczną i praktyczną
 • Moduł zawiera m.in. elementy sightseeing (zwiedzanie Wiednia)

 

Koszt: od € 49,00 od osoby (materiały dydaktyczne w cenie).

Podczas kursu:

 • Rozwijasz wszystkie umiejętności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie
 • Uczysz się ze szczególnym naciskiem na komunikację w języku niemieckim
 • Utrwalasz elementy leksykalne, gramatyczne, fonetyczne i ortograficzne w sposób systematyczny zgłębiasz wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa
 • Korzystasz z najlepszych podręczników i dodatkowych materiałów lekcyjnych
 • Zdobywasz wiedzę z zakresu kultury, historii i tradycji Wiednia i Austrii.